SMART COACHING & CONSULTANCY 

                                                 Horen, zien en helder krijgen

    

Zoeken

Website onder constructie

Smart Advies
Gezondheidszorg, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, 
Familiebedrijven. lokale overheid
Quick scans organisatie, informatie, bedrijfscultuur
Strategie en beleid
Samenwerking en fusie
Financiele doorlichting

Smart Coaching
Bestuurders, managers, leidinggevenden

Smart Mediation
Mediation en premediation voor bedrijven, directies en (management)teams.  

Smart Interimmanagement op managementniveau

Gezondheidszorg, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, fondsenwerving, familiebedrijven.

Smart Trainingcompany
Good governance, communicatie, missie/visie, strategie en beleid voor directies, raden van bestuur, raden van toezicht , besturen en managementteams.

Smart Grondwerk
Voor al uw grondwerk. licht kraanwerk, ervaren kracht beschikbaar. 
Informatie bij Peter Wijtvliet verkrijgbaar. 

Contact 
Smart Grondwerk 

Peter Wijtvliet
06 5583 4141
Algemene bereikbaarheid
ans.wijtvliet@smartcc.nlKlik hier om deze pagina uit te printen.